Triết lý kinh doanh

For the best life” với mong muôn mang đến cho cuộc sống của mỗi gia đình tốt đẹp nhất bằng cái tâm, cái đức và sự cảm thông chia sẽ là triết lý kinh doanh là kim chỉ nam dẫn đường xuyên suốt trong quá trình hình thành và phát triển của Gross.

 

Bài viết trước đó Sơ đồ tổ chức
Bài viết sau đó Sứ mệnh